Υπηρεσίες σε πιλοτική λειτουργία

Αναγνωστήρια Δανειστικού Τμήματος
→ Μελέτη και εργασία σε σύγχρονα, φωτεινά αναγνωστήρια,
με ελεύθερο ασύρματο δίκτυο και πρόσβαση σε υπολογιστές δημόσιας χρήσης

Αναζήτηση στις πηγές της ΕΒΕ
Η Μετάβαση σε εξέλιξη

Όλα τα νέα εδώ