Επέκταση συλλογής πολυτίμων

Μεταξύ των βιβλίων και των εντύπων που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπάρχουν και εκείνα τα οποία ξεχωρίζουν για την παλαιότητα, τη σπανιότητα καθώς και για την ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία. Εδώ και πολλές δεκαετίες, ένα μέρος τους, περίπου 5.000 τίτλοι, αποτελεί μια ιδιαίτερη συλλογή σπάνιου έντυπου υλικού, το οποίο φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους και η διάθεσή του στο κοινό γίνεται με ειδική διαδικασία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις, διαπιστώνεται ότι στη γενική συλλογή υπάρχουν αρκετά επιπλέον βιβλία και άλλα τεκμήρια, τα οποία πρέπει να ενταχθούν στην κατηγορία του σπάνιου και πολύτιμου υλικού και να αποτελέσουν μέρος της ιδιαίτερης αυτής συλλογής.

Ο εντοπισμός του υλικού γίνεται από τον κ. Γιάννη Κόκκωνα, καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τη συνεργασία των υπαλλήλων Χριστίνας Τσαρουχά και Ανθής Τίγκα. Από το Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, 10.872 βιβλία εντοπίζονται, καταγράφονται και προστίθενται. Ανάμεσά τους 10 αρχέτυπα (εκδόσεις του 15ου αιώνα), περισσότερες από 500 εκδόσεις του 16ου αιώνα και πολλά άλλα, τα οποία είτε είναι μοναδικά ή σπάνια αντίτυπα, είτε πρώτες εκδόσεις σημαντικών έργων της ευρωπαϊκής διανόησης. Μερικά εξ  αυτών έχουν τυπωθεί σε εργαστήρια σπουδαίων τυπογράφων ενώ κάποια διαθέτουν σημαντική εικονογράφηση, ιδιαίτερης παλαιότητας και αξίας βιβλιοδεσία, ή πριν καταλήξουν στη Βιβλιοθήκη, ανήκαν σε σημαντικές προσωπικότητες. Κατά τη συσκευασία, θα αποσπασθούν από τη γενική συλλογή ώστε να αποτεθούν απευθείας στα θησαυροφυλάκια των νέων εγκαταστάσεων, μαζί με χειρόγραφα, αρχειακό υλικό και σπάνια έντυπα που είναι από παλιά ενταγμένα στην ειδική, κλειστή συλλογή.

Φωτο: ©Βαγγέλης Ζαβός