Προετοιμασία συλλογών

Αποτελεί κομβικό έργο της μετεγκατάστασης, η προετοιμασία των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης για τη μεταφορά τους στο νέο κτήριο. Για την υλοποίηση συνεργάζονται περισσότερα από 60 άτομα από την εξειδικευμένη ανάδοχο εταιρία UniSystems, τρία τμήματα της Βιβλιοθήκης (Αναγνωστηρίων, Καταλόγων, Μηχανοργάνωσης), Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών και Γραφείο Διεύθυνσης.

Το έργο περιλαμβάνει την επικόλληση των ετικετών RFID σε βιβλία και περιοδικά, την ταυτοποίησή τους στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης και την επεξεργασία συγκεκριμένων πεδίων ούτως ώστε τα τεκμήρια αυτά να είναι λειτουργικά και να μπορούν να ανακτηθούν από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Σαρώνονται, επίσης, εξώφυλλα ή σελίδες τίτλου, με προτεραιότητα στο παλαιό υλικό που θα εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο OPAC μαζί με την βιβλιογραφική εγγραφή.

Φωτο: ©ΕΒΕ_ΑΠΕ-ΜΠΕ / Συμέλα Παντζαρτζή