Σεμινάριο “Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές”

To πενθήμερο σεμινάριο Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές εκπονείται στο πλαίσιο και με την υποστήριξη του DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network (Marie Curie Actions-European Commission’s 7th Framework Programme), σε συνδιοργάνωση με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρυματος Ερευνών, το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και το Εργαστήριο Υπολογιστικής ΕυφυίαςΙνστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών-Δημόκριτος.

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους Έλληνες ερευνητές με τη διεθνή δραστηριότητα γύρω από τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων.

Το σεμινάριο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας του διεθνούς δικτύου Digital Scholarly Editions Initial Training Network (DiXiT). Το δίκτο DiXiT, όπου συμμετέχουν πανεπιστήμια από Ευρώπη κι Αμερική, ερευνητικά ιδρύματα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, χορηγεί και συντονίζει μια στοχευμένη σειρά δράσεων μετεκπαίδευσης κυρίως νέων ερευνητών γύρω από τις σύνθετες δεξιότητες, τεχνολογίες, θεωρίες και μεθόδους των ψηφιακών εκδόσεων.

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους Έλληνες ερευνητές με τη διεθνή δραστηριότητα γύρω από τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων (digital scholarly editions), πρωτίστως κειμενικών τεκμηρίων (λογοτεχνικά έργα, λογοτεχνικά και ιστορικά αρχεία, σώματα αλληλογραφιών, ημερολόγια, υπηρεσιακά έγγραφα, κλπ.). Το ειδικό ενδιαφέρον γύρω από τις ψηφιακές εκδόσεις έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται διεθνώς εδώ και μια 25ετία στο χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities), αποσκοπώντας κυρίως στη δημιουργία της επιστημολογικής και μεθοδολογικής υποδομής αλλά και ικανών τρόπων αναπαράστασης στο ψηφιακό περιβάλλον τόσο της κειμενικής πληροφορίας όσο και της κριτικής συμβολής του μελετητή.

Πού ;

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) στο Κέντρο Πολιτισμού  Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα

Πότε;
24-28 Απριλίου 2017

Πρόκειται για ένα εντατικό πενθήμερο σεμινάριο, με μαθήματα από τις 9πμ έως τις 17μμ ημερησίως. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ακριβές πρόγραμμα.

Διαδικασία Συμμετοχής

Είναι το σεμινάριο αυτό για μένα;

  • Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές κι ερευνήτριες από το χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία κλπ) που ασχολούνται με κειμενικά ιστορικά τεκμήρια. Κατ᾽επέκταση, το σεμινάριο ενδέχεται να είναι χρήσιμο και σε ειδικούς από τους χώρους των αρχείων, βιβλιοθηκών, εκδόσεων.

Τι χρειάζεται για να το παρακολουθήσω;

  • Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής. Επιπλέον, θα χορηγηθούν ορισμένες μικρές υποτροφίες για άτομα (κυρίως μεταπτυχιακούς φοιτητές & υπ.διδάκτορες) που θέλουν να το παρακολουθήσουν και διαμένουν εκτός Αθηνών.
  • Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, γι’ αυτό οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν και στις δύο γλώσσες.
  • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, ωστόσο η εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου και ψηφιακών εργαλείων θεωρείται χρήσιμη.
  • Επιπλέον, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η κατοχή και η χρήση προσωπικού φορητού υπολογιστή.

Δήλωση Συμμετοχής και Διαδικασία Επιλογής

  • Προκειμένου να εξασφαλίσουμε στο πρώτο αυτό σεμινάριο την καλύτερη δυνατή ποιότητα στη διδασκαλία πρέπει να περιορίσουμε το μέγεθος της ομάδας στα 25 άτομα. Για τον λόγο αυτό, τίθεται σε εφαρμογή μια διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων, συμπληρώνοντας μια φόρμα συμμετοχής.
  • Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής (goo.gl/atBWv6) πριν τις 6 Απριλίου

Επικοινωνία

Άννα-Μαρία Σιχάνη
anna-maria.sichani@huygens.knaw.nl