Ομιλία στο πλαίσιο του DiXiT

Στις 27 Απριλίου 2017 και ώρα 16.30 έως 18.00, στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ (Πύργος Βιβλίων, ισόγειο) θα πραγματοποιηθεί ομιλία στα αγγλικά (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση) με τίτλο «Light and shadows: digitization, digital facsimiles and scholarly editing​» με ομιλητή τον Mats Dahlström (Αssociate professor at the Swedish School of Library and Information Science, the University of Borås). Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Η ομιλία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πενθήμερου σεμιναρίου Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές, στο πλαίσιο του DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network), σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρυματος Ερευνών, το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Υπολογιστικής ΕυφυίαςΙνστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών-Δημόκριτος.