Αρχειοθέτηση ελληνικού Ιστού

Το Διαδίκτυο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Καθημερινά δημιουργούνται χιλιάδες ιστοσελίδες, εξελίσσονται, αναπτύσσονται και κάποια στιγμή «πεθαίνουν». Σημαντικό μέρος της ιστορίας μας κινδυνεύει να αφανιστεί, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της πληροφορίας, δημοσιεύεται πλέον αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Ήδη έχουμε χάσει 20 χρόνια διαδικτυακής ιστορίας στην Ελλάδα.

H Εθνική Βιβλιοθήκη ξεκινά την αρχειοθέτηση του ελληνικού Ιστού με σκοπό τη διατήρηση της online εθνικής κληρονομιάς. Το έργο έχει τίτλο Μελέτη Σκοπιμότητας για την Αρχειοθέτηση του Ελληνικού Ιστού και υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπεύθυνος Καθηγητής Μιχάλης Βαζιργιάννης). Το έργο αναπτύσσεται σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση, που διαρκεί έως τον Ιανουάριο του 2017, καταγράφεται ένα αντίγραφο του συνόλου του ελληνικού διαδικτύου και πραγματοποιούνται στατιστικές και σημασιολογικές αναλύσεις για να παραχθεί μία πλήρης χαρτογράφηση του. Ακολουθεί η φάση της υλοποίησης.