Εμπλουτισμός συλλογών

Μετά από μια δεκαετία περίπου, η Εθνική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζει τις συλλογές της. Συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter για την απόκτηση 449 εντύπων και 489 ηλεκτρονικών βιβλίων, με έμφαση στις ελληνικές σπουδές. Τα βιβλία προορίζονται για το ερευνητικό τμήμα της Βιβλιοθήκης και το κοινό θα έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό μέσω του καταλόγου http://vopac.wordpress-99887-398885.cloudwaysapps.com/. Τα ηλεκτρονικά βιβλία βρίσκονται στο στάδιο της παραλαβής και τα έντυπα αναμένονται εντός του μήνα.