Πρόσβαση στις βάσεις Oxford και JSTOR

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Συλλογών, η Εθνική Βιβλιοθήκη αποκτά πρόσβαση σε επιλεγμένες βάσεις δεδομένων: Oxford Reference Online Premium, Oxford Bibliographics: Classics και JSTOR Public Libraries I, II, III.

H Oxford Reference Online Premium παρέχει πληροφόρηση σε 25 βασικές θεματικές κατηγορίες μέσα από εκατοντάδες είδη πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.ά. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεματικών κατηγοριών, όπως κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τέχνες του θεάματος, μουσική, νομική κ.λ.π.  Η Oxford Bibliographies: Classics περιλαμβάνει ερευνητικούς οδηγούς σε διάφορες θεματικές κατηγορίες. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση στην κατηγορία Κλασικές Σπουδές στο σύνολο των διαθέσιμων πηγών της συλλογής των Oxford Bibliographies.

Τέλος, οι συλλογές Public Libraries I, II, III της JSTOR διαθέτουν ψηφιοποιημένη αρχειακή συλλογή περιοδικών, από την πρώτη ημέρα έκδοσής τους μέχρι τα τελευταία τρία έως πέντε χρόνια.