Επίσκεψη σε 66 Βιβλιοθήκες της Ελλάδας

Οι επισκέψεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα έφτασαν τις 66. Συναντιόμαστε με συναδέλφους, εθελοντές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καταγραφή αναγκών, την ενδυνάμωση των σχέσεων και την ανάδειξη των βιβλιοθηκών ως κέντρα γνώσης και δημιουργικότητας σε κάθε κοινότητα. Οι επισκέψεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για  την περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών.