Έρευνα κοινού

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2016, ολοκληρώθηκε η Έρευνα Κοινού σε δείγμα 1500 ατόμων (φυσικών και online χρηστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης αλλά και τυχαία επιλεγμένων πολιτών), μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και επιτόπιας έρευνας στο Βαλλιάνειο. Πραγματοποιήθηκαν 20 εις βάθος συνεντεύξεις με εκπροσώπους σχετικών φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 5 focus group με δυνητικούς χρήστες και εσωτερική έρευνα προσωπικού και 2 εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού με 30 εκπροσώπους από το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα. Τα αποτελέσματα διαμόρφωσαν το strategic brief για τον κλειστό διαγωνισμό (spec) σχεδιασμού της νέας οπτικής ταυτότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Το έργο «Έρευνα Κοινού και Στρατηγική Διαμόρφωσης Ταυτότητας ΕΒΕ» υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρία: Wabi & Sabi Brand Architects, NY σε συνεργασία με την Palmos Analysis.