Συνεργασία με Κοβεντάρειο

Σύμφωνο συνεργασίας υπογράφεται μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (12/5) στο πλαίσιο ανάπτυξης του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών. Η εν λόγω συνεργασία αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής, σχετικά με την καταγραφή και ανάδειξη των θησαυρών, που διαφυλάσσουν οι δύο αυτοί σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς.

To σύμφωνο θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Forum Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό το οποίο διοργανώνει η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης στο χώρο της, από 12 έως 14 Μαΐου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Γενικός Διευθυντής κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (12/5, ώρα 20.30).