Η Εθνική Βιβλιοθήκη αναδεικνύει το αρχείο της

Ξεκινά η ταξινόμηση του Ιστορικού Υπηρεσιακού Αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το υλικό του αρχείου είναι μεγάλης ιστορικής αξίας. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται ο πλούτος του υλικού της αλλά και οι σοβαρές αντιξοότητες που αντιμετώπιζε κατά καιρούς.

Το Ιστορικό Υπηρεσιακό Αρχείο αποτελείται περίπου από 40.000 έγγραφα και 300 κατάστιχα, που παράχθηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες της λειτουργίας της. Περιέχει τεκμήρια από το 1834 μέχρι το 1975. Μετά το 1975 το αρχείο χρησιμοποιείται ακόμη από την υπηρεσία και γι’ αυτό θεωρείται ενεργό.

Συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει: έγγραφα και κατάστιχα που αφορούν το πώς αποκτήθηκαν οι συλλογές της Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, χειρόγραφα κ.ά.), τεκμήρια σχετικά με τη διοίκηση, τα οικονομικά, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού, καθώς και ποικίλους καταλόγους βιβλίων.

Για το έργο εργάζονται: Δρ. Δήμητρα Βασιλειάδου, ιστορικός (εξωτερική συνεργάτης), Δρ. Δήμητρα Σαμίου, ιστορικός (εξωτερική συνεργάτης), Γιώργος Σταυράτης, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος.