Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου με περίπατο!

Ο Περίπατος Βιβλίου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, ξεκινά από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Το αθηναϊκό κοινό ξεναγείται στη Βιβλιοθήκη και ενημερώνεται για τη μετεγκατάσταση και τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρει στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυμα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Ο Περίπατος διοργανώνεται από την Ένωση Ελλη­νι­κού Βιβλίου σε συνεργασία με την Εται­ρεία Συγ­γρα­φέων και τον Κύκλο του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλίου.