Πρόσβαση στις συλλογές της American Antiquarian Society

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Συλλογών, η Εθνική Βιβλιοθήκη αποκτά διαρκή πρόσβαση στις συλλογές της American Antiquarian Society (AAS) μέσω της EBSCO. Πρόκειται για 50 θεματικές σειρές που προσφέρουν ψηφιακή πρόσβαση σε ένα μεγάλο μέρος των αμερικανικών περιοδικών εκδόσεων (1684 έως 1912) και καλύπτουν διάφορα γνωστικά πεδία, όπως εκπαίδευση, ιστορία, τέχνες και τεχνολογία.