Σύγχρονος σαρωτής για το κοινό

Σύγχρονος σαρωτής εξ αποστάσεως, με εύκολο χειρισμό, βρίσκεται στον πρόδομο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το κοινό μπορεί να σαρώνει και να εκτυπώνει, γρήγορα σε υψηλή ανάλυση, τεκμήρια έως μέγεθος Α1.  Ο σαρωτής συνδέεται μέσω wi–fi με tablet ή smartphone. Μπορεί να αποθηκεύει τα αρχεία σε USB Flash, εξωτερικό σκληρό δίσκο, e-mail ή cloud.