Συμμετοχικός σχεδιασμός

40 εκπρόσωποι από το χώρο των βιβλιοθηκών, της έρευνας, του πολιτισμού, της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχουν σε δύο εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού για να καταγράψουν ανάγκες και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για τη στρατηγική επικοινωνίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πραγματοποιούνται στις νέες εγκαταστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εστιάζουν στη διερεύνηση νοημάτων που σχετίζονται με το ρόλο της Βιβλιοθήκης και τα μηνύματα που οφείλει να επικοινωνεί. Μετά από έναν καταιγισμό λέξεων και ομαδοποίηση ιδεών, οι συμμετέχοντες συνδημιουργούν και παρουσιάζουν τέσσερα κολλάζ με τη δομή ενός μελλοντικού εξώφυλλου περιοδικού για τη Βιβλιοθήκη. Οι ιδέες καταγράφονται για να εμπλουτιστεί η στρατηγική επικοινωνίας του Οργανισμού.

Το έργο «Έρευνα Κοινού και Στρατηγική Διαμόρφωσης Ταυτότητας ΕΒΕ» υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρία: Wabi & Sabi Brand Architects, NY σε συνεργασία με την Palmos Analysis.