Ολοκληρώθηκε η ταξινόμηση του Ιστορικού Υπηρεσιακού Αρχείου

Στις 25 Μαΐου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ταξινόμηση του Ιστορικού Υπηρεσιακού Αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης  μετά από 14 μήνες εντατικής εργασίας. Το έργο που ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2016, ανέδειξε τον πλούτο του υλικού που υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς και τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε στα χρόνια από το 1830 μέχρι το 1975.

Ειδικότερα, το Αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα και κατάστιχα που αφορούν το πώς αποκτήθηκαν οι συλλογές της Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, χειρόγραφα κ.ά.), τεκμήρια σχετικά με τη διοίκηση, τα οικονομικά, το προσωπικό και την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού, καθώς και ποικίλους καταλόγους βιβλίων.

Το υλικό του Ιστορικού Υπηρεσιακού Αρχείου, το οποίο χωρίζεται σε 12 θεματικές κατηγορίες, τοποθετήθηκε και φυλάσσεται σε 595 ειδικά αντιόξινα αρχειακά κουτιά για την καλύτερη διατήρησή του. Η προμήθειά τους έγινε από την εταιρία Klug-Conservation.

Για την ολοκλήρωση του έργου εργάστηκαν: Δρ. Δήμητρα Βασιλειάδου, ιστορικός (εξωτερική συνεργάτης), Δρ. Δήμητρα Σαμίου, ιστορικός (εξωτερική συνεργάτης), Γιώργος Σταυράτης, αρχειονόμος-βιβλιοθηκονόμος.