Συντήρηση χαρτών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει μια μεγάλη συλλογή χαρτών η οποία εντοπίζεται, καταγράφεται, καθαρίζεται και συσκευάζεται από την Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών. Οι χάρτες ποικίλουν ως προς τη θεματολογία (ιστορικοί, γεωγραφικοί, γεωφυσικοί, πολιτικοί, πολεοδομικοί κ.ά.), το μέγεθος και τα υλικά κατασκευής. Η συλλογή απαρτίζεται κυρίως από έντυπους χάρτες, κάποιους επιζωγραφισμένους καθώς και από ζωγραφικά έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που ακολουθούν τα χαρακτηριστικά των χαρτών και απεικονίζουν για παράδειγμα σκηνές μάχης. Με αφορμή τη μετεγκατάσταση, οι χάρτες μεγάλων διαστάσεων με πήχεις, που βρέθηκαν τυλιγμένοι σε ρολό, ανοίγονται, φωτογραφίζονται και καταγράφονται. Ακολουθεί επιφανειακός καθαρισμός, τοποθετείται αντιόξινο χαρτί σε όλη την επιφάνεια, τυλίγονται προσεκτικά και συσκευάζονται σε κυλίνδρους.