Η Καινή Διαθήκη σε ψηφιακή μορφή

Ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση των τριακοσίων πολύτιμων ελληνικών χειρογράφων της Καινής Διαθήκης, που ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η ψηφιοποίηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο για τη Μελέτη των Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης με έδρα το Τέξας (The Center for the Study of New Testament Manuscripts – CSNTM). Στόχος της συνεργασίας είναι η διαφύλαξη, η αξιοποίηση, η διάδοση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η ελεύθερη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στα υψηλής ανάλυσης ψηφιακά αντίγραφα των χειρογράφων