Αποθετήριο καθιερωμένων όρων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την εταιρεία Altsol βρίσκεται στη διαδικασία πιλοτικής ανάπτυξης ενός Αποθετηρίου Καθιερωμένων Όρων. Με την υπηρεσία αυτή, η Εθνική Βιβλιοθήκη κάνει ένα ακόμα βήμα προς την εκπλήρωση της αποστολής της τόσο για την προσφορά λειτουργικών δεδομένων στην ελληνική και διεθνή κοινότητα, όσο και για την συνεισφορά της στην έρευνα που γίνεται για καλύτερη ενοποίηση, διασύνδεση και ανάδειξη των πολιτιστικών συλλογών παγκοσμίως. Στην πλήρη ανάπτυξή του, το Αποθετήριο θα αποτελέσει την κύρια πηγή αναφοράς στους καθιερωμένους όρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με πρόβλεψη τη μετεξέλιξή του σε Εθνικό Αρχείο Καθιερωμένων Όρων.