Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για τη μετακόμιση

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στη Δι@ύγεια (περίληψη) η διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της συσκευασίας και μεταφοράς των συλλογών και του λοιπού εξοπλισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από τα δύο κτήρια (Βαλλιάνειο & Βοτανικός) στο ΚΠΙΣΝ. Το ιστορικό αυτό έργο μετακόμισης της ΕΒΕ χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Κράτος, με προϋπολογισμό ύψους 500.000 ευρώ.

 

Διακήρυξη