Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των Brill & De Gruyter

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Συλλογών, η Εθνική Βιβλιοθήκη αποκτά διαρκή πρόσβαση σε επιλεγμένες βάσεις δεδομένων των εκδοτικών οίκων Brill και De Gruyter. Πρόκειται για πολύτιμα εργαλεία έρευνας στον τομέα των Ελληνικών Σπουδών που μπορούν να αξιοποιήσουν ελεύθερα οι χρήστες της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε όλες τις εγκαταστάσεις της.

Όσον αφορά τον οίκο Brill, η ΕΒΕ έχει πρόσβαση στις βάσεις New Jacoby, New Pauly Online Encyclopedia of the Ancient World και τα συμπληρώματα αυτής, καθώς και στις βάσεις Novum Testamentum Supplements και Critical Editions of the New Testament Online.

Επίσης, η ΕΒΕ αποκτά πρόσβαση σε επιλεγμένο πληροφοριακό υλικό του εκδοτικού οίκου De Gruyter. Συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικό περιοδικό Byzantinische Zeitschrift (αρχείο των ετών 1892-2014 καθώς και στα τρέχοντα τεύχη), το οποίο είναι το σπουδαιότερο παγκοσμίως σε ότι αφορά τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια. Ακόμη, έχει πρόσβαση στις βάσεις Bibliotheca Teubneriana Latina, Thesaurus Lingue Latinae καθώς και στο ελληνικό τμήμα του World Biographical Information System Online.