Υλοποίηση β’ φάση Στρατηγικής

Από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2017, υλοποιείται το έργο “Στρατηγική πιλοτικής λειτουργίας ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ”. Η ανάδοχος Ιωάννα Elabd, Wabi & Sabi Brand Architects, NY υποστηρίζει την Ομάδα Μετάβασης στην οριζόντια καταγραφή, διασύνδεση και διαχείριση των πρώτων υπηρεσιών που θα παρέχει η Εθνική Βιβλιοθήκη στο ΚΠΙΣΝ. Εμπλέκοντας ενεργά τις Ομάδες Έργου και τους επιμέρους εξωτερικούς συμβούλους που εργάζονται για τη μετεγκατάσταση, η ανάδοχος θα εντοπίσει κενά και ρίσκα προς αντιμετώπιση αλλά και νέες δυνατότητες και συνέργειες προς αξιοποίηση. Το έργο αυτό θα ορίσει το MVP (Μinimum Viable Product) για την πιλοτική λειτουργία της ΕΒΕ στις νέες εγκαταστάσεις και τη στρατηγική επικοινωνίας κατά τη σταδιακή ανάπτυξη των επιμέρους υπηρεσιών.