Αυτοματοποιημένες διορθώσεις καταλόγου

Ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο αυτοματοποιημένων διορθώσεων και η διαδικασία εισαγωγής των εγγραφών της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εισάγονται 491.878 εγγραφές, εκ των οποίων οι 360.478, δημιουργούν νέες εγγραφές στον Σ.Κ.Ε.Α.Β. (ποσοστό 73,28%). Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά λαθών, αυτά μειώθηκαν από 34% στον προηγούμενο έλεγχο (2007), σε 1,45%. Το έργο υλοποιείται από την εξειδικευμένη ανάδοχο εταιρία ELIDOC.