Διαγωνισμός για οπτική ταυτότητα

Ανακοινώνεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας (λογότυπο, έντυπα, ιστοσελίδα κ.ά.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα (δημιουργικά, διαφημιστικά γραφεία, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας) εκ των οποίων θα επιλεγούν τέσσερα που θα συμμετέχουν σε κλειστό διαγωνισμό (spec). Ο νικητής του διαγωνισμού θα επιλεγεί από επιτροπή αξιολόγησης βάσει των παραδοτέων σχεδίων και της ζωντανής παρουσίασης, προκειμένου να αναλάβει το έργο «Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

H ανάπτυξη νέας ταυτότητας (brand) θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας και εξέλιξης του φορέα στο διηνεκές, καθώς και τη νοηματική σύνδεση των κτηρίων της (Βαλλιάνειο, Βοτανικός, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Ο σχεδιασμός της νέας ταυτότητας θα πρέπει να προβάλλει το όραμα, την αποστολή και τις αξίες που πρεσβεύει η Εθνική Βιβλιοθήκη, με στόχο να ενισχύσει το θεσμικό της ρόλο και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της. Το όλο έργο αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Εθνική Βιβλιοθήκη να διεκδικήσει εκ νέου πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας και να αναπτύξει συνεπή, μοναδική και αυθεντική οπτική ταυτότητα και στρατηγική επικοινωνίας, η οποία θα ενισχύσει τη σχέση της με την κοινωνία εντός και εκτός συνόρων.