Προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών σαρωτών

Δύο νέοι ψηφιακοί σαρωτές προστέθηκαν προσφάτως στον εξοπλισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. O πρώτος, έγχρωμος σαρωτής COPIBOOK COBALT HD με ενσωματωμένη οθόνη 23” επιτρέπει τη σάρωση σε αρχειακή ανάλυση 600×600 dpi, τεκμηρίων με διαστάσεις έως Α2. Παρέχει εργονομικό χειρισμό των βιβλίων και συνοδεύεται από Η/Υ και ειδικό λογισμικό με δυνατότητες ελέγχου ποιότητας και επεξεργασίας εικόνας του ψηφιοποιημένου υλικού, προσθήκη OCR, βιβλιογραφικών εγγραφών κ.ά. Η προμήθεια του σαρωτή έγινε από την εταιρεία i2s

O δεύτερος σαρωτής είναι ο Bookeye-4 Professional Color A1 και προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων, διαστάσεων έως Α1, από τα Αναγνωστήρια της ΕΒΕ. Οι δυνατότητες του σαρωτή φτάνουν στα 400dpi έγχρωμης σάρωσης. Εκτός των άλλων, παρέχει θέαση των αποτελεσμάτων της σάρωσης σε ενσωματωμένη οθόνη 24’’, καθώς και διαχείριση των εργασιών σάρωσης και αποθήκευσης των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων μέσω tablet ή Smartphone. Η προμήθεια του σαρωτή έγινε από την εταιρεία INTERLEASE D.S.A. Α.Ε.