Εκκίνηση αναδρομικής καταλογογράφησης

Ξεκινάει η αναδρομική καταλογογράφηση 50.000 βιβλίων, τα οποία κατατέθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη κατά τα έτη 2010-2014. Το υλικό αυτό είναι καταγεγραμμένο και οι αντίστοιχες εγγραφές εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Ε.Β.Ε., πλην όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η βιβλιογραφική του επεξεργασία. Το έργο της αναδρομικής καταλογογράφησης υλοποιείται από την εξειδικευμένη ανάδοχο εταιρεία ELIDOC σε συνεργασία με το τμήμα Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κτίριο του Βοτανικού.

Έως τις 31 Ιουλίου 2017 έχουν δημιουργηθεί 35.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.