Ανάπτυξη Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΒ) με βάση τα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Στόχος του ΣΚΕΒ είναι να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης στον τεράστιο όγκο βιβλιογραφικών δεδομένων, διαθέσιμων στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Παράλληλα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Διαδανεισμού, οι χρήστες-μέλη των συμμετεχόντων βιβλιοθηκών, θα έχουν τη δυνατότητα δανεισμού τεκμηρίων πανελλαδικά, ακολουθώντας πάντα τις εκάστοτε πολιτικές διαδανεισμού που θα συμφωνηθούν. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2017.