Ολοκληρώθηκαν τα βιωματικά εργαστήρια μετάβασης

Στις 8 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκαν τα 7 μηνιαία βιωματικά εργαστήρια μετάβασης κατά τα οποία το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης ενημερώθηκε για τις τρέχουσες εξελίξεις, εξέφρασε και κατέγραψε προβληματισμούς και απορίες για την πορεία της μετεγκατάστασης, αντάλλαξε ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μέσα στον οργανισμό. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προσωπικού, η διαδικασία αυτή συνέβαλλε σημαντικά στη γνωριμία των υπαλλήλων μεταξύ τους, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ τμημάτων, στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της ΕΒΕ και στη διευκόλυνση των πιεστικών συνθηκών διαχείρισης της αλλαγής.

Στις 8 Ιουνίου, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Φίλιππος Τσιμπόγλου απάντησε σε 180 ερωτήσεις που υπέβαλε ανώνυμα το προσωπικό σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τη λειτουργία της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.

Το έργο “Εσωτερική Διαχείριση Μετάβασης” πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του Πολύδωρου Καρυοφύλλη (Poka Yio), εικαστικού, συμβούλου στρατηγικής μετάβασης και τη συνεργασία της Στέλλας Γαμβρέλλη, δικηγόρου-διαμεσολαβήτριας, συμβούλου στρατηγικής μετάβασης.