Επεξεργασία συλλογών για RFID

Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει στις συλλογές της μεγάλο αριθμό σημαντικών βιβλίων με χειροποίητες ή ιστορικές βιβλιοδεσίες, όπου χρησιμοποιούνται χειροποίητα χαρτιά, μαρμαρόκολλες κ.ά. Σε αυτές αποφασίστηκε να μην επικολληθούν ετικέτες RFID, γιατί πρόκειται για μία επέμβαση παροδικού χαρακτήρα που αλλοιώνει τη μορφή του βιβλίου.

Πριν την επικόλληση της ετικέτας RFID, η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών εξετάζει τη συλλογή, εντοπίζει τις περιπτώσεις που απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση, όπως βιβλία με ιστορικές βιβλιοδεσίες ή εύθραυστη κατάσταση διατήρησης και τα προετοιμάζει. Στα επιλεγμένα βιβλία τοποθετούνται ταινίες από διαφανή πολυεστερική μεμβράνη πάνω στις οποίες επικολλάται τελικά η ετικέτα RFID. Συγκεκριμένα, η μεμβράνη τυλίγεται γύρω από το κάλυμμα στην πίσω πινακίδα και στη συνέχεια η ετικέτα επικολλάται πάνω στην ταινία, στο εσωτερικό του βιβλίου. Επιπλέον, όπου η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, όπως σε βιβλία που φέρουν έντονες φθορές, αυτά τοποθετούνται προσωρινά σε αυτόκλειστες σακούλες. Σε περιπτώσεις βιβλίων που φέρουν μικρότερες φθορές, τυχόν αποσπασμένα μέρη συγκρατούνται με βαμβακερή ταινία.