17-01-28 Η Εφημερίδα των Συντακτών_Με λογισμό και με όραμα προχωράμε